top of page
תמונה של נעלי טיפוס על מדפים
מחירון תיקון נעליים
לוגו של חברת סקארפה

אנחנו מתקנים את כל סוגי נעלי הטיפוס מכל מגוון החברות.

אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לתקן את רוב הנעליים המגיעות אלינו. לעיתים תוך כדי עבודה מתגלות בנעליים בעיות שאי אפשר לתקן. במקרה כזה נחייב רק על המשלוח הכרוך בתהליך.

תמונה של שיטות תשלום
תמונה של נעל טיפוס מלמטה

החלפת סוליה בלבד

220 ₪ לזוג

תמונה של נעל טיפוס מהצד

החלפת חצי סוליה

220 ₪  

תמונה של נעל טיפוס

החלפת סוליה + ראנד קטן

265 ₪ לזוג

תמונה של נעל טיפוס

החלפת סוליה + ראנד גדול

285 ₪ לזוג

תמונה של נעל טיפוס מהצד

 (No-edge , כל נעלי  5.10, T.C  , Theory)

₪ 265 לסוליות בלבד

תמונה של פאץ' על נעל טיפוס

 החלפת פאץ' (grip2 mm)

30 ₪ לנעל | 40 ₪ לזוג

החלפת סוליה בנעליים מיוחדות 

שיוף וניקוי סוליה
(מומלץ לפני תחרות) 

40 ₪ לזוג

תפירת פוינט

תוספת 20 ₪ לנעל

תמונה של נעל טיפוס

תיקון רצועה (תלוי בדגם )

50-30 ₪ (לנעל)

תיקון אקספרס
(איסוף בסדנה בלבד)

בתוך שלושה ימי עבודה: תוספת 80 ₪

בתוך 24 שעות: תוספת 100 ₪

תיקון תפר

30-20 ₪ לנעל

הרחבת נעליים

65 ₪ לזוג

bottom of page